GENERELLE BRUGERBETINGELSER

Version 1.1 fra den 06-04-2021

Præambel: Definitioner af udtryk, der bliver brugt i de generelle servicebetingelser

Vi angiver ved følgende:

  • « Websiden » eller « Service »: websiden green-acres.com og dets lokale versioner (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, etc.) samt al dets indhold.
  • « Redaktøren » eller « os»: REALIST S.A.S, juridisk eller fysisk person, der er ansvarlig for redigering og indhold af tjenesten.
  • « Bruger » eller « Dig »: Internetbruger som besøger eller bruger denne service.
Disse Generelle Brugsbetingelser (i de "Generelle Vilkår & Betingelser for brug") bliver tilbudt af redaktøren for hjemmesiden. Brugeren af websiden opfordres til nøje at læse disse Generelle Vilkår & Betingelser, printe dem ud og/eller gemme dem på et varigt medium. Brugeren anerkender at have læst de Generelle Vilkår & Betingelser og accepterer dem fuldt ud og uden forbehold.

Artikel 1 - Anvendelse af de Generelle Vilkår & Betingelser

Formålet med disse Generelle Brugsbetingelser er at fastlægge betingelserne for adgang til hjemmesiden for brugerne. Redaktøren forbeholder sig ret til, når som helst, at ændre de Generelle Vilkår & Betingelser ved at offentliggøre en ny version af dem på websiden. De Generelle Vilkår & Betingelser, som gælder for brugeren, er dem, som træder i kraft på godkendelsesdatoen

Websiden er fri tilgængelig for alle brugere. Køb af en tjenesteydelse, oprettelse af en medlemsplads eller mere generelt at browse websiden forudsætter accept, fra brugerens side, af alle de Generelle Vilkår & Betingelser, samt at have fuld kendskab til dem.

Denne accept kan eksempelvis bestå for brugeren i at afkrydse den boks, der svarer til accepten af de Generelle Brugsbetingelser, f.eks. fremstillingen " Jeg har læst og accepterer alle vilkår og betingelser for websiden." Afkrydsning af denne boks vil blive anset for at have samme værdi som en håndskrevet underskrift på vegne af brugeren.

Brugeren anerkender værdien af beviset for de automatiske registreringssystemer af redaktøren for denne webside, med mindre han kan bevise det modsatte, vil det ikke bestrides ved en eventuel tvist.

Accepten af disse Generelle Brugsbetingelser forudsætter, at brugerne har de fornødne juridiske beføjelser til dette. Hvis brugeren er mindreårig eller ikke har den fornødne retlige handleevne, skal man erklære, at denne person har fået tilladelse fra forældre eller værge eller anden repræsentant.

Redaktøren stiller en fortrolighedspolitik og en politik for brug af personoplysninger til rådighed for brugeren på hjemmesiden med angivelse af alle de oplysninger om brug af brugerens personoplysninger, der bliver indsamlet af redaktøren samt de rettigheder, som brugeren har i forhold til disse personlige data. Politikken for datafortrolighed er en del af de Generelle Vilkår & Betingelser. Accept af disse Generelle Vilkår & Betingelser indebærer accept af databeskyttelsespolitikken.

Artikel 2 - Juridiske meddelelser, personlige data og formålet med hjemmesiden

Oplysninger om indsamling og behandling af personoplysninger (politik og erklæring) kan findes på sitets charter for personoplysninger.
Formålet med denne hjemmeside er defineret som "International hjemmeside med boligannoncer der skaber kontakt mellem besøgende og ejendomsmæglere eller private sælgere".

Tjenesten er ejet af Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - SAS med en kapital på 1.000.000 € - RSC Paris 453 785 156 - EU-momsnummer: FR56453785156

Publikationsdirektør & redaktionel leder: Benoît Galy, i sin egenskab af direktør for virksomheden Realist S.A.S.

Logi OVH, SAS med en kapital på 10.069.020 € , RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 , APE-kode 2620Z , Momsnummer: FR 22 424 761 419 , Hovedkontor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Artikel 3 - Medlemsspace

Brugeren er registreret på hjemmesiden (medlem) og har mulighed for at få adgang til den ved at logge på med sit bruger-ID (e-mail-adresse angivet ved tilmelding samt adgangskode) eller eventuelt ved at anvende systemer såsom tredjeparts tilslutningsknapper på sociale medier. Brugeren har det fulde ansvar for at beskytte den adgangskode, som han/hun har valgt. De opfordres til at bruge svære adgangskoder. Hvis man glemmer adgangskoden, har brugeren mulighed for at generere en ny. Denne adgangskode udgør garantien for fortroligheden af oplysningerne i rubrikken "Min konto", og det er derfor ikke tilladt for brugeren at give eller videregive den til tredjepart. Websidens Redaktør kan i øvrigt ikke ikke holdes ansvarlig for uautoriseret adgang til brugerens konto.

Oprettelsen af en personlig side er en væsentlig forudsætning for enhver ordre eller bidrag fra brugeren på denne hjemmeside. Med henblik herpå, vil brugeren bliver bedt om at levere en bestemt mængde af personlige oplysninger. Brugeren forpligter sig til at levere præcise oplysninger.

Formålet med dataindsamlingen er at skabe en "medlemskonto". Hvis oplysningerne i rubrikken medlemskonto skulle bortfalde i forbindelse med et teknisk sammenbrud eller i tilfælde af force majeure, kan websiden og dens Redaktør ikke holdes ansvarlig, og derfor har denne information udelukkende en informativ karakter og ingen bevisværdi. Siderne, der vedrører medlemskonti, kan frit udskrives af kontohaveren, men de vil ikke udgøre noget form for bevis, de er kun til information med det formål at sikre en effektiv serviceforvaltning eller bidrag fra brugerens side.

Hver bruger kan frit lukke sin konto og oplysninger ned på hjemmesiden. Det er altså ikke muligt at generhverve sine kontaktoplysninger.

Redaktøren forbeholder sig eneret til at slette kontoen af enhver bruger, der overtræder disse Generelle Vilkår & Betingelser (især, men uden at dette eksempel er af udtømmende karakter, når brugeren bevidst har givet forkerte oplysninger i forbindelse med registrering eller opsættelse af sin personlige side) eller enhver konto, der har været inaktiv i mindst et år. Denne sletning vil ikke skade den udelukkede bruger, som ikke vil være i stand til at kræve nogen kompensation for dette. Denne eksklusion udelukker ikke muligheden for, at Redaktøren kan indlede retssag mod brugeren, når det er berettiget.

Artikel 4 - Adgang og tilgængelighed af hjemmesiden

Redaktøren tilstræber sig på at gøre hjemmesiden permanent tilgængelig, med forbehold for vedligeholdelsesarbejde af websiden. I tilfælde af at det er umuligt at få adgang til websiden på grund af tekniske problemer eller af enhver anden art, vil brugeren ikke kunne kræve erstatning og kan ikke kræve nogen form for kompensation.

Hjemmesidens Redaktør er kun bundet af forpligtelse; han kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brug af internettet som f.eks. tab af data, hackerindtrængen, virus, afbrydelse af service eller andet.

Brugeren indvilliger udtrykkeligt i at bruge hjemmesiden på egen risiko og på eget ansvar.

Hjemmesiden informerer brugeren om svagheder, fejl, udeladelser, unøjagtigheder og andre ambivalenser, som evt. kan findes på sitet. Under alle omstændigheder kan Realist S.A.S ikke holdes ansvarlig på nogen måde:

  • Eventuelle direkte eller indirekte skader, navnlig hvad angår tab af fortjeneste, tab af indtjening, tab af kundekreds, tab af oplysninger, som bl.a. kan opstå som følge af brugen af hjemmesiden eller den manglende mulighed for anvendelse.
  • En fejl, manglende adgang, forkert brug, forkert konfiguration af brugerens computer, eller anvendelse af en browser, som kun anvendes lidt af brugeren.

Artikel 5 - Hypertekst-links

Hjemmesiden kan indeholde hypertekstlinks til andre sites.

Brugeren anerkender således, at Redaktøren ikke kan holdes ansvarlig for skader eller tab, bevist eller påstået, fortløbende eller i forbindelse med brug eller ved at have skabt kendskab til indholdet, reklamer eller tilgængelige tjenester på disse eksterne sites eller kilder. Redaktøren for hjemmesiden kan ligeledes ikke holdes ansvarlig, hvis en brugers besøg, for en af disse hjemmesider, forvoldte ham/hende skade.

Hvis, til trods for Redaktørens indsats, en af hypertekstlinkene på hjemmesiden har peget på en webside eller en internetkilde, hvis indhold var eller syntes at være ikke-overensstemmende med bestemmelserne i den franske lov for en bruger, vil der straks blive taget kontakt til hjemmesidens publikationsdirektør, hvis kontaktoplysninger findes i de juridiske meddelelser for hjemmesiden, for at videregive tredjeparts adresse for de pågældende websider.

Artikel 6 - Cookies

En "cookie" kan bruges til at identificere brugeren på sitet, at personliggøre besøget på sitet og fremskynde visningen af sitet ved at gemme en fil på computeren. Websiden kan bruge "cookies", hovedsageligt for

  1. Få søgningsstatistikker, så du kan forbedre brugeres erfaring, og
  2. Giv adgang til en medlemskonto og til indhold, der ikke er tilgængeligt uden en tilslutning.

Brugeren erkender at have underrettet om denne praksis og giver hjemmesidens redaktør lov til at bruge den. Redaktøren forpligtiger sig til aldrig at videregive indholdet af disse "Cookies" til tredjeparter, undtagen i tilfælde af lovligt anklageskrift.

For yderligere oplysninger om politikken om cookies og brugen af dem, kan du konsultere Politikken for beskyttelse af personlige oplysninger og brug af personlige data på hjemmesiden. Det giver dig mulighed for bedre at forstå de regler, vi iværksætter i forhold til navigering af vores service. Den vil især informere dig om alle de cookies, som vi bruger, deres formål samt oplyse dig om de trin, man skal følge for at konfigurere dem.

Brugeren kan nægte anvendelse af "Cookies" eller konfigurere sin browser, så man kan blive underrettet før accepten af "Cookies". For at gøre dette, kan brugeren konfigurere sin browser:

Artikel 7 - Intellektuel ejendomsret

Alle elementerne på denne webside tilhører Redaktøren eller en tredjeparts agent, eller bliver brugt af Redaktøren på websiden med tilladelse fra ejeren.

Enhver gengivelse, reproduktion eller tilpasning af logoer, tekstindhold, piktogrammer eller videoer, uden at denne liste er begrænsende, er strengt forbudt og betragtes som at være tæt på forfalskning.

Enhver bruger, som er dømt for bedragerisk efterligning vil få deres adgang til hjemmesiden slettet uden varsel eller kompensation og uden at denne eksklusion kan udgøre skade, uden forbehold for en eventuel retssag mod dem, på initiativ af Redaktøren for denne hjemmeside eller hans agent.

Denne webside bruger elementer (billeder, fotografier og indhold), hvis kredit udgør: REALIST

Mærket og logoerne på denne hjemmeside er under copyright af REALIST Enhver person, der viser, reproducerer, overlapper, udsender eller rundsender dem, vil blive pålagt sanktioner i henhold til artiklerne L.713-2 og som følge af den intellektuelle ejendomsret.

Artikel 8 - Ansvar

Redaktøren er ikke ansvarlig for brugernes publikationer, deres indhold eller deres sandhedsværdi. Redaktøren kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå af brugerens computersystem og/eller for tab af data som følge af brug af hjemmesiden.

Redaktøren forpligter sig til konstant at opdatere hjemmesidens indhold samt at give brugerne reelle, klare, nøjagtige og opdaterede oplysninger. Hjemmesiden er principielt altid tilgængelig, undtagen i forbindelse med teknisk vedligeholdelse og opdateringer af indhold. Redaktøren kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af manglende tilgængelighed af hjemmesiden eller dele heraf.

Hjemmesidens redaktør kan ikke drages til ansvar pga. tekniske mangler af forbindelsen, hvad enten det skyldes et tilfælde af force majeure, vedligehold, en opdatering eller en ændring af hjemmesiden samt en indgriben, der er foretaget af værten, en intern eller ekstern strejke, en netværksfejl eller endda en strømafbrydelse.

Redaktøren kan ikke holdes ansvarlig for manglende funktioner, manglende adgang eller fejlfunktioner på hjemmesiden, som skyldes forkert udstyr, fejlagtig konfiguration eller brug af brugerens computer samt funktionsfejl ved adgangsudbyderens tjenester eller netværket.

Artikel 9 - Meddelelser og indsigelser

Enhver meddelelse eller udtalelse vedr. disse Generelle Vilkår & Betingelser, de juridiske meddelelser eller charteret for personoplysninger skal gøres skriftligt og sendes med anbefalet eller certificeret post, eller via e-mail til adressen, der er angivet i de juridiske meddelelser for hjemmesiden, med angivelse af kontaktoplysninger, anmelderens efternavn og fornavn samt emne for meddelelsen.

Klager i forbindelse med brug af hjemmesiden, tjenester, sider af hjemmesiden på sociale netværk eller de Generelle Vilkår & Betingelser, de juridiske meddelelser eller charteret om personoplysninger skal indgives inden for 365 dage fra den dag, hvor baggrunden for klagen opstod, uanset hvilken som helst lov eller regel om det modsatte. Såfremt en sådan reklamation ikke er indgivet inden for 365 dage, vil et sådant krav være umuligt at håndhæve ved en domstol.

Det er muligt, at der på hele hjemmesiden og på de udbudte tjenester, og i et begrænset mål, er nogle unøjagtigheder eller fejl, eller oplysninger, der ikke er i overensstemmelse med de Generelle Vilkår & Betingelser, de juridiske meddelelser eller charteret om personoplysninger. Det er desuden muligt, at uautoriserede ændringer er foretaget af tredjepart på hjemmesiden eller på de dertil knyttede tjenester (sociale netværk...).

I en sådan en situation, har brugeren mulighed for at kontakte hjemmesidens Redaktør pr. post eller via e-mail til de adresser, der er angivet i de juridiske meddelelser for hjemmesiden, om muligt med en kort beskrivelse af fejlen og placeringen (URL) , samt tilstrækkelige oplysninger, som gør det muligt at tage kontakt.

Artikel 10 - Uafhængighed af klausuler

Hvis en bestemmelse i de Generelle Vilkår & Betingelser dømmes ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse udskilles fra de Generelle Vilkår & Betingelser og vil ikke påvirke gyldigheden og gennemførligheden af de resterende bestemmelser.

De Generelle Vilkår & Betingelser erstatter alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler. De kan ikke overdrages eller gives i underlicens af brugeren.

En trykt udgave af de Generelle Vilkår & Betingelser og alle de meddelelser, der er blevet sendt i elektronisk form, kan rekvireres i retssager eller administrative procedurer i forbindelse med de Generelle Vilkår & Betingelser.

Artikel 11 - Gældende lov

Disse Generelle Vilkår & Betingelser er underlagt og omfattet af fransk lovgivning.

Med undtagelse af bestemmelserne vedrørende den offentlige orden, kan alle tvister, der måtte opstå under udførelse af disse Generelle Vilkår & Betingelser, blive underlagt vurdering af hjemmesidens Redaktør med henblik på en mindelig afvikling før ethvert søgsmål.

Man skal være udtrykkeligt opmærksom på, at anmodninger om en mindelig afvikling ikke udsætter tidsfrister for anlæggelse af retssager.

Medmindre andet er fastsat er, i almenhedens interesse, eventuelle retslige skridt i forbindelse med udførelse af disse Generelle Vilkår & Betingelser underlagt domstolenes jurisdiktion af retsområdet for den sagsøgtes bopæl. .

Alle rettigheder reserveret - 04/06/2021